ŕ Pagina principala
ŕ Ancheta
ŕ Reportaj
ŕ Prinsi in Off-side
ŕ Comentariu
ŕ Tineret
ŕ Diverse
 
ŕ Arhiva ziar
ŕ Contact
ŕ Publicitate
ŕ Redactia
ŕ Abonamente
 
 
Duminic?, în cadrul “Toamnei or?dene”
Un regal folcloric în Parcul “Nicolae B?lcescu”
  Forma?iile folclorice prezente la parada portului popular bihorean (programat? duminic?, 7 octombrie, de la ora 14.00), s-au reunit, dup? ora 15.00, pe scena din Parcul “Nicolae B?lcescu”, la Târgul p?lincarilor, într-un regal folcloric al arti?tilor mai mici ?i mai mari, sub bagheta maestrului coregraf Florea Cri?u.
Citeste tot articolul
 
Miercuri, la ora 18.00, în Aula Magna
Prezentare AIESEC
  Sunt peste 20.000 de studen?i în Oradea care î?i doresc s? aib? succes. Îns? tu po?i face primul pas. Fii un membru AIESEC!
Miercuri, 17 octombrie 2007, la ora 18.00, în Aula Magna a Universit??ii din Oradea, va avea loc o prezentare AIESEC, cu scopul de a informa studen?ii ?i viitorii membri AIESEC în legatur? cu aceast? mare organiza?ie studen?easc? interna?ional?.
Citeste tot articolul
 
La Astroclub “Meridian 0” Oradea
“S?pt?mâna Mondial? a Spa?iului”
  Vineri (5 octombrie), în sala multifunc?ional? din Cetatea Oradea (care g?zduia pe atunci o expozi?ie de costume populare) a fost marcat? împlinirea a 50 de ani de la lansarea primului satelit (Sputnik 1), perioada 4 – 10 octombrie fiind declarat? “S?pt?mâna Mondial? a Spa?iului”.
Citeste tot articolul
 
Joi, 11 octombrie
Ziua for?elor de ordine ?i siguran?? public?
  În cadrul “Toamnei or?dene”, joi, 11 octombrie 2007, în ?an?ul Cet??ii Oradea, s-a s?rb?torit, pentru prima oar?, Ziua for?elor de ordine ?i siguran?? public? din jude?ul Bihor. Evenimentul a dep??it toate a?tept?rile, fiind o surpriz? deosebit de pl?cut? mai cu seam? pentru cei mai mici cet??eni ai municipiului.
Citeste tot articolul
 
“Tr?ie?te liber” – campanie antidrog
“Toamna se culeg informa?iile antidrog”
  În cadrul “Toamnei or?dene”, Centrul de prevenire, evaluare ?i consiliere antidrog Bihor a desf??urat s?pt?mâna trecut? campania antidrog, “Tr?ie?te liber”, reprezentan?ii centrului fiind prezen?i de luni pân? vineri, inclusiv, în mijlocul liceenilor or?deni.
Citeste tot articolul
 
Joi, gimnastele or?dene
La finala Campionatului na?ional
  Echipa de performan?? a L.P.S. – C.S.S. „Bihorul” Oradea la gimnastic? ritmic? va participa, joi, 18 octombrie 2007, la finala Campionatului na?ional de ansamblu, care se va desf??ura la Sala Polivalent? din Bucure?ti, al?turi de alte cinci finaliste, din Baia Mare, Ia?i, Bistri?a, Re?i?a ?i C.S.U.Oradea.
Citeste tot articolul
 
Vineri, la ?coala “Oltea Doamna” Oradea
Concurs de istorie local? dedicat Zilei ora?ului
  Vineri, 12 octombrie, la ?coala cu clasele I-VIII “Oltea Doamna” din Oradea, a avut loc un concurs de istorie local? (dedicat Zilei ora?ului), ca o etap? în cadrul proiectului “Educa?ie ?i identitate cultural? local?”, derulat de catedra de istorie, în parteneriat cu Prim?ria Oradea ?i Asocia?ia Cultural? “Accent”.
Citeste tot articolul
 
Miercuri, pe scena Teatrului „Arcadia”
„The Importance of Being Earnest”
  Elevi ai Colegiului Economic „Partenie Cosma” din Oradea au prezentat, miercuri, 10 octombrie, pe scena Teatrului de Stat pentru Copii ?i Tineret „Arcadia”, piesa lui Oscar Wilde „The Importance of Being Earnest”, un spectacol coordonat de prof. Ovidiu Marc, în regia profesoarei Andreea Ciobanu.
Citeste tot articolul
 
La Universitatea AGORA
Concert extraordinar KEO
  Ca ?i anul trecut, la Universitatea AGORA, deschiderea festiv? a anului academic s-a f?cut în manier? nonconformist?, cu muzic?. Ne referim la concertul extraordinar KEO.
Citeste tot articolul
 
Conferin?a interna?ional? de ?tiin?e juridice
„Regimul juridic sanc?ionator al delincven?ei juvenile…”
  Catedra de drept a Facult??ii de Drept ?i ?tiin?e Economice a Universit??ii AGORA a organizat,vineri, 12 octombrie, în parteneriat cu Direc?ia Poli?iei de Frontier? Oradea, Inspectoratul Jude?ean de Poli?ie Bihor ?i Asocia?ia Criminali?tilor din România – Filiala Bihor, conferin?a interna?ional? „Regimul juridic sanc?ionator al delincven?ei juvenile ?i tendin?e de evolu?ie în societatea contemporan?”.
Citeste tot articolul
 
În 3 noiembrie 2007
Campanie na?ional? de colectare a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice
  În calitatea sa de integrator pentru capitolul 22 – Mediu, Ministerul Mediului ?i Dezvolt?rii Durabile acord? o importan?? deosebit? respect?rii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea European?. Citeste tot articolul
 
Timp de trei zile, la B?ile Felix,
Consf?tuirea dasc?lilor slovaci din Bihor, S?laj, Arad ?i Timi?
  Timp de trei zile, la Hotel „Unirea” din B?ile Felix, s-a desf??urat Consf?tuirea cadrelor didactice din ?colile cu predare în limba slovac? din jude?ele Bihor, S?laj, Arad ?i Timi?, reuniune didactic? anual? organizat? ?i finan?at? de Uniunea Democrat? a Slovacilor ?i Cehilor din România (pre?edinte, deputat Merka Adrian Miroslav).
Citeste tot articolul
 
Sâmb?t? ?i duminic?, 22-23 septembrie 2007,
Festivalul folcloric interna?ional de la Valea Cerului
  Organiza?ia local? a Slovacilor ?i Cehilor din România – Valea Cerului , pre?edinte Merka Francisc, a organizat, sâmb?t? ?i duminic?, cea de-a treia edi?ie a Festivalului folcloric interna?ional de la Valea Cerului, la care au participat 11 forma?ii folclorice ale tinerilor slovaci din România, Serbia, Slovacia, Cehia ?i Ungaria.
Citeste tot articolul
 


 
Copyright 2007 © SC. Daol Comimpex SRL. Toate drepturile rezervate