ŕ Pagina principala
ŕ Ancheta
ŕ Reportaj
ŕ Prinsi in Off-side
ŕ Comentariu
ŕ Tineret
ŕ Diverse
 
ŕ Arhiva ziar
ŕ Contact
ŕ Publicitate
ŕ Redactia
ŕ Abonamente
Santaj la Bărbut!.......Nedreptate legală.........De la Kiss, pentru Rus
 
   
ç Inapoi la articolele de pe Prima pagina
 
 
Santaj la B?rbut!

 

Redactorul-?ef al s?pt?manalului „Bihoreanul” a lansat un atac f?r? precedent in presa local? la adresa managerului S.C. Multistar Prod SRL, firm? care detine brandul „Adeplast

Mesaje de amenintare…

„Domnule B?rbut, dac? nu terminati, in sensul c? veti continua agresiunea asupra noastr?, vom reactiona cu armele legale. Nu sunteti o tint? pentru noi, dar dac? chiar tineti s? ne transformati in tint?, ne vom ap?ra. V-am face plangeri peste plangeri, dosare peste dosare. si credeti-m? c? institutiile astea amortie ale statului devin mai atente, ?i pot fi sensibilizate, cand la mijloc se afl? jurnali?ti. in plus, cu armele jurnalisticii, v-am transforma cu adevarat intr-un personaj. Vom face eforturi suplimentare, dar credeti-m? din nou, c? ?tim cum s? o facem, ca s? vedem «cine este acest domn B?rbut care vrea s? ne termine?».
Articolul care v-a r?mas «pe creier» ar fi o palid? atingere pe lang? ce ar urma. Am face, chiar ?i din ambitie, o scanare complet? a activit?tii ?i trecutului dumneavoastr? – iar material, dup? cum v?d, este destul, ?i cred c? ?i delatori, martori, du?mani aveti destui. Am scoate la lumin? toate condamn?rile alea de care v? prefaceti c? ati «uitat» fluturand un cazier f?r? relevant?, am devoala felul in care v-ati ridicat afacerea, «perioada austriac?», amantele, sp?l?rile de bani ?i conexiunile din mediul interlop. si, in plus, pentru a ne proteja, de data asta am avea grij? s? scoatem tot acest portret ?i in presa national?, ca s? ?tie toti adev?rul, nu doar mica noastr? comunitate. Dup? cum ati v?zut, pove?tii asteia cu Groza ?i Chimprestorul nu i-am dat relevant? national?, chit c? s-ar fi putut, c? nu in fiecare zi se treze?te cate-un «Jean Valjean» s? pun? pret pe capul judec?torilor! Ca s? v? citez, domnule B?rbut, ne-ati visa in fiecare noapte.
Nu le luati, v? rog, drept amenint?ri, c? nu sunt. V? invit doar s? fiti un moment realist ?i s? realizati c? ati inventat un «meci» fals, pe care acum v? inc?p?tanati s?-l alimentati. in fond, cred c? aveti lucruri mai interesante de f?cut, ?i lucruri mai frumoase la care s? visati…
P.S. Sunteti intr-o eroare mare cu privire la ce inseamn? presa veritabil? sau drept la replic?. Tr?iti cu senzatia penibil? c? puteti cump?ra orice ?i v? puteti face doar dvs. auzit. Nu pricepeti c? v-am f?cut o favoare publicandu-v? «replica» aia necomentat?. Articolul era «beton», spunea clar ce aveati de spus, nu mai erau necesare complet?ri. Ca s? nu mai vorbesc de minciunile prin omisiune: adic? veniti cu un cazier de acum, cand articolul spune clar care v-au fost condamn?rile, in ce ani, ?i c? ati beneficiat de aministii (iar dup? aceea, evident, de reabilit?ri prin trecerea timpului). Chiar ne credeti tampiti?
In nicio instant? nu ati avea ca?tig de cauz?. Acum, cu publicarea replicii, nici atat. Iar mesajele pe care le postati cu incon?tient? nu fac decat s? v? ingreuneze situatia. Plus de asta, c? tot invocati «legea» f?r? s? o cititi, o replic? se refer? strict la chestiile factuale ridicate de articol, numai un coleric cum sunteti dvs. se apuc? s? atace autorul, umplandu-l de invective. Niciun ziar nu v-ar publica a?a ceva. Cum de altfel niciun ziar nu cred c? v-ar fi publicat-o nici m?car a?a cum am f?cut-o eu. si v?d c? tot degeaba.”
Mesajul este semnat Florin Ciuca? (redactorul-?ef al s?pt?manalului „Bihoreanul” – n.n.) ?i a fost trimis pe adresa de e-mail a managerului S.C. Multistar SRL, Marcel B?rbut. Mesajul a fost precedat de un altul, semnat tot Florin Ciuca?, care suna cam a?a: „Domnule B?rbut, mingea e in terenul dumitale. Dumneata decizi dac? opre?ti mascarada sau te inc?p?tanezi s? o continui, cu toate riscurile ce decurg din asta. Cred c? e?ti con?tient de ele, cum cred c? ti-e limpede ?i faptul c? n-o s? st?m «capr?». Eu consider c? am fost decent ?i am ales o formul? elegant? de a inchide polemica. S? auzim de bine!”. socant, nu-i a?a? Este vorba de un atac f?r? precedent in presa local?, atat impotriva managerului S.C. Multistar Prod SRL, cat ?i impotriva brandului „Adeplast”! „Informatia de Vest” v? prezint?, in exclusivitate, culisele acestei „pove?ti”.

„Inceputuri…”

Managerul S.C. Multistar Prod SRL, Marcel B?rbut, este, prin interpu?i, ?i unul dintre actionarii S.C. Chimprestor SA. intre grupul de actionari „condus” de el ?i cel condus de actualul director general al societ?tii, Ioan Me?ter, a izbucnit un conflict. Miza acestuia: preluarea controlului asupra societ?tii, prin achizitionarea de actiuni necesare pentru a detine pachetul majoritar. Un conflict „obi?nuit”, nicidecum o premier? in mediul de afaceri din Romania sau din str?in?tate!
Totul a pornit de la faptul c? Marcel B?rbut a descoperit ?i a sesizat institutiilor abilitate ale statului o multime de nereguli comise de actuala conducere a S.C. Chimprestor SA, pe care nu a fost de acord s? le tolereze ca actionar. Mai mult, el a acuzat institutiile abilitate ale statului c? nu au luat m?suri impotriva celor care au inc?lcat legea.
In primul rand, reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Bihor (D.G.F.P.) sunt acuzati c? au „iertat” inregistrarea in contabilitate cu intarziere ?i redus? la jum?tate de c?tre S.C. Chimprestor SA Oradea a unei sume de peste 152.000 RON. De?i, in conformitate cu prevederile OMFP 1753/2004, firma avea obligatia s? inregistreze plusul de inventar atat in evidenta tehnico-operativ?, cat ?i in evidenta contabil? la data constat?rii acestuia (decembrie 2005), in sum? de 152.448,14 lei, acest lucru nu s-a intamplat, inregistrarea in evidenta tehnico-operativ?, cat ?i cea contabil? f?candu-se dup? nou? luni ?i dup? ce a venit Politia in control. Nu la data de 29.09.2006, cum sustin „Finantele”, ?i cu suma de 87.037,89 lei, nu cu 152.448,14 lei cat s-a constatat la inventar – practic, suma s-a redus cu 65.410,25 lei noi (654 de milioane de lei vechi!!!). in acest fel, reprezentantii D.G.F.P. au deschis calea tuturor contribuabililor din Romania s? nu inregistreze la termen plusurile de inventar ?i s? le inregistreze ulterior, la valoarea stabilit? dup? bunul plac al acestora.
De precizat este faptul c?, printr-o ordonant? emis? in data de 06.08.2007, Parchetul de pe lang? Judec?toria Oradea a dispus efectuarea de acte premerg?toare inceperii urm?ririi penale sub aspectul s?var?irii de c?tre Ioan Me?ter ?i ceilalti membri ai conducerii S.C. Chimprestor SA a infractiunilor de delapidare ?i evaziune fiscal?. Deci, cele semnalate de B?rbut par s? fie reale!
In al doilea rand, din data de 31.03.2006 ?i pan? in prezent, S.C. Chimprestor SA Oradea a ca?tigat nu mai putin de 10 licitatii organizate de S.C. Compania de Ap? SA Oradea, valoarea total? a lucr?rilor fiind de 6,5 milioane RON. Acest lucru nu ar fi fost posibil dac? Judec?toria Oradea nu ar fi suspendat punerea in aplicare a unui titlu executoriu emis de Administratia Finantelor Publice a Municipiului. Acesta fusese eliberat pentru a se recupera suma de 603.623 RON, respectiv dobanzi, major?ri ?i penalit?ti de intarziere la obligatiile pe care societatea nu le-a pl?tit c?tre stat in perioada 01.02.2000-31.12.2005. Mai mult, ?ase din cele opt certificate de atestare fiscal? solicitate de S.C. Chimprestor SA pentru a putea participa la licitatii au fost eliberate de D.G.F.P. inainte de suspendarea respectivului titlu executoriu.

R?zboiul actiunilor…

Fostul director general al S.C. Chimprestor SA, Ioan Micovschi, ?i-a vandut actiunile detinute ca persoan? fizic? la respectiva societate (25%) c?tre S.C. Multistar Prod SRL. Ulterior, S.C. Multistar Prod SRL a vandut respectivele actiuni c?tre S.C. Chimprestor SA. Cump?rarea s-a f?cut ins? prin hot?rirea unei Adun?ri Generale a Actionarilor care s-a dovedit a fi nestatutar?. Motivul principal pentru care hot?rirea se love?te de nulitate absolut? este acela c? administratorul Multistar SRL, Marcel B?rbut, era ?i actionar la Chimprestor SA, deci trebuia s? se abtin? de la votul in A.G.A. Vot in cadrul c?ruia fostul director economic al societ?tii, Andrei Gheorghe, care detinea ?i el 25% din actiuni, a fost impotriva cump?r?rii. S.C. Chimprestor SA, prin noul director general, Ioan Me?ter, a atacat in instant? vanzarea actiunilor lui Micovschi c?tre Multistar SRL ?i, in acela?i timp, Andrei Gheorghe a atacat in instant? vanzarea actiunilor Multistar SRL c?tre Chimprestor SA.
Paradoxal este faptul c?, f?r? s? a?tepte solutia instantei de judecat?, Me?ter a convocat din nou A.G.A. ?i, in data de 13.06.2007 – in conditii de nelegalitate, prin inc?lcarea in mod flagrant a celui mai important drept conferit de lege actionarilor, respectiv dreptul la vot –, s-a hot?rit distribuirea c?tre actionarii din grupul condus de Me?ter a celor 6.613 actiuni in litigiu. in aceste conditii, atat Andrei Gheorghe, cat ?i Multistar SRL au solicitat in instant? blocarea tranzaction?rii respectivelor actiuni, cel putin pan? la solutionarea celor dou? dosare aflate pe rol.
Prin ordonanta pre?edintial? nr. 1057/21.06.2007, pronuntat? de Tribunalul Bihor in dosarul nr. 2715/111/2007, s-a dispus suspendarea execut?rii hot?ririi Adun?rii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Chimprestor SA din data de 13.06.2007 pan? la judecarea cererii privind constatarea nulit?tii absolute a acestei hot?riri.
Impotriva acestei ordonante pre?edintiale, a fost inregistrat?, la data de 26.06.2007, o cerere de ordonant? pre?edintial? adresat? Curtii de Apel Oradea, prin care se solicita suspendarea execut?rii sentintei, in baza prevederilor art. 300 alin. II. Ulterior, pe document s-au f?cut modific?ri „de man?”, prin care se solicita suspendarea provizorie a execut?rii pan? la solutionarea cererii de suspendare de c?tre instant?, in baza art. 403 alin. 1 Cod pr. civ. Aceast? cerere de ordonant? pre?edintial? a fost solutionat? favorabil exact in ziua in care a fost inregistrat?, adic? 26.06.2007, de pre?edintele instantei, Gheorghe Groza.

„Atac la Groza!”

Grupul de actionari condus de Marcel B?rbut a considerat c? pre?edintele Curtii de Apel Oradea, Gheorghe Groza, a luat o decizie nelegal? ?i a depus impotriva acestuia, la Parchetul de pe lang? inalta Curte de Casatie ?i Justitie, in data de 31.07.2007, o plangere penal? pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor ?i fals intelectual (au fost identificate nu mai putin de 12 neregularit?ti referitoare la decizia luat? de „?eful” judec?torilor or?deni). De asemenea, a fost sesizat ?i Consiliul Superior al Magistraturii. (Cele dou? documente au fost publicate in editia tip?rit? a „Informatiei de Vest” ?i pot fi citite pe site-ul informatiadevest.ro).
Totodat?, Marcel B?rbut a postat pe forumul editiei online a unui cotidian local urm?torul anunt: „Nou? ne pas?, vom lua atitudine ?i vom sustine orice om nedrept?tit de judec?torii din Bihor. si dorim ca la telefonul 0744-607.622, sau pe e-mailul [email protected] s? ni se comunice toate neregularit?tile f?cute de domnul pre?edinte Groza Gheorghe. Eu, pe banii mei, voi face toate demersurile necesare (conferinte de pres?, avocati pentru plangeri penale) pentru ca acest om s? nu mai fie un pericol public pentru cet?teni. V? multumim dac? sunteti al?turi de dreptate. Cu deosebit? stim?, Marcel B?rbut”. „Nu am oferit nim?nui bani ca recompens? pentru a spune lucruri neadev?rate despre judec?tori, ci pentru ca oamenii simpli s? ne semnaleze decizii luate de ace?tia prin care consider? c? au fost nedrept?titi. Nu este defel o instigare la calomnie ?i insult?, ci este o initiativ? pe care m-a? fi a?teptat s? o aveti dumneavoastr?, jurnali?tii de investigatie, care ati scris nu o dat? c? «Justitia din judetul Bihor este cea mai corupt? din Romania»”, a precizat, ulterior, B?rbut.
Nou ap?rutul „caz Groza” nu a r?mas f?r? ecou in presa local?. El a fost „disecat” ?i de Adrian Cri?, in num?rul din 07.08.2007 al s?pt?manalului Bihoreanul”. „Din p?cate, f?r? s? tin? cont de documentele pe care i le-am pus la dispozitie, domnul Cri? – intr-un articol probabil «comandat», de «in?lbire» a lui Gheorghe Groza – a considerat c? nu pre?edintele Curtii de Apel este personajul negativ al acestei «pove?ti», ci eu. Cic? datorit? faptului c? am fost condamnat pe vremea lui Ceau?escu, c? am o prieten? ?i c? vreau s? preiau Chimprestorul! Extrem de ciudat, din moment ce probele impotriva lui Groza sunt clare ?i orice ziarist cu experient? ?i-ar fi putut da seama de asta. Ca s? nu mai vorbesc de faptul c? intregul articol este plin de calomnii ?i insulte la adresa mea”, ne-a declarat Marcel B?rbut.

Santaj la B?rbut!

Managerul S.C. Multistar SRL a trimis un drept la replic? s?pt?manalului „Bihoreanul”. Culmea este c?, probabil con?tient de faptul c? s-au comis gre?eli in documentarea articolului scris de Cri?, redactorul-?ef Florin Ciuca? a luat decizia s? il publice. Mai putin partea in care se f?ceau referiri la mai vechile acuzatii de ?antaj aduse fo?tilor sau actualilor s?i subalterni. Varianta integral? a dreptului la replic? a fost publicat? ins? de „Informatia de Vest”, dup? care, sup?rat de faptul c? Marcel B?rbut a acuzat „Bihoreanul” de ?antaj ?i a declarat c? va actiona ziarul in instant?, Ciuca? a trecut la amenint?ri. socantele mesaje de po?t? electronic? trimise de acesta lui Marcel B?rbut le-ati putut citi la inceputul acestui material.
Omul de afaceri refuz? ins? s? cad? victim? ?antajului ?i este hot?rit s? depun? impotriva lui Ciuca? plangeri penale pentru amenintare ?i ?antaj ?i s? sesizeze Clubul Roman de Pres?. „Indiferent de „contrele” pe care le-am avut, la telefon sau pe forumurile diferitelor publicatii electronice, cu Ciuca?, cred c? reactia lui de a m? ameninta in acest mod este una total neprofesionist?. Mai ales c? se pretinde un ziarist care respect? deontologia profesional?. Aviz tuturor celor care i?i permit s? «divulge» faptul c? in «Bihoreanul» apar informatii nereale!”, mai precizeaz? B?rbut.

Preg?tesc terenul…

Adrian Cri?, semnatarul articolului din „Bihoreanul” incriminat de Marcel B?rbut, pare s?-?i preg?teasc? terenul pentru un eventual proces de calomnie. El a afirmat in public, chiar in cadrul unor conferinte de pres?, c? managerul S.C. Multistar SRL i-ar fi oferit un miliard de lei vechi pentru a nu publica respectivul articol. Ceea ce B?rbut dezminte categoric.
C?tre

PARCHETUL DE PE LÂNG? ÎNALTA CURTE DE CASA?IE ?I JUSTI?IE

Subsemnata PAVELIUC CRISTINA , domiciliat? în Oradea , str. George Enescu nr. 21 , ap. 1 , cu re?edin?a în Oradea str. J.F. Haydn nr. 14B , formulez prezenta
PLÂNGERE PENAL?
împotriva numitului GROZA GHEORGHE , pre?edintele Cur?ii de Apel Oradea , solicitând efectuarea de cercet?ri pentru a se verifica dac? sunt întrunite elementele constitutive ale infrac?iunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor , fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 246 Cod penal , respectiv , fals intelectual , fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 289 Cod penal , fapte petrecute în leg?tur? cu judecarea dosarului nr. 1062/35/C/2007 al Cur?ii de Apel Oradea .
În fapt , prin ordonan?a pre?edin?ial? nr. 1057/21.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 2715/111/2007 s-a dispus suspendarea execut?rii hot?rârii Adun?rii Generale Extraordinare a SC Chimprestor SA din data de 13.06.2007 pân? la judecarea cererii privind constatarea nulit??ii absolute a acestei hot?râri .
La data de 13.06.2007 în cadrul Adun?rii Generale Extraordinare a SC CHIMPRESTOR SA Oradea s-a hot?rât distribuirea din portofoliul societ??ii doar c?tre anumi?i ac?ionari a unui num?r de 6613 ac?iuni , hot?râre luat? în condi?ii de nelegalitate prin înc?lcarea în mod flagrant a celui mai important drept conferit de lege ac?ionarilor ?i anume dreptul la vot .
Tocmai aceast? hot?râre a fost suspendat? prin ordonan?a pre?edin?ial? din data de 21.06.2007 , pronun?at? de c?tre Tribunalul Bihor .
Împotriva acestei ordonan?e pre?edin?iale a fost înregistrat? la data de 26.06.2007 o cerere de ordonan?? pre?edin?ial? adresat? Cur?ii de Apel Oradea prin care se solicita suspendarea execut?rii sentin?ei , în baza prevederilor art. 300 al. II . Ulterior se fac anumite modific?ri de mân? prin care se solicit? suspendarea provizorie a execut?rii pân? la solu?ionarea cererii de suspendare de c?tre instan?? în baza art. 403 al. 1 Cod pr. civ. .
În mod surprinz?tor , aceast? cerere de ordonan?? pre?edin?ial? este solu?ionat? exact în ziua în care a fost înregistrat? , adic? 26.06.2007 .
Consider?m c? judec?torul care a solu?ionat respectivul dosar , respectiv numitul GROZA GHEORGHE , pre?edinte al Cur?ii de Apel Oradea a s?vâr?it infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor , fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 246 Cod penal , respectiv infrac?iunea de fals intelectual , fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 289 Cod penal .
Potrivit art. 246 Cod penal , „Fapta func?ionarului public , care , în exerci?iul atribu?iilor sale de serviciu , cu ?tiin?? nu îndepline?te un act ori îl îndepline?te în mod defectuos ?i prin aceasta cauzeaz? o v?t?mare intereselor legale ale unei persoane se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani” .
Potrivit art. 289 Cod penal , „Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia , de c?tre un func?ionar aflat în exerci?iul atribu?iilor de serviciu , prin atestarea unor fapte sau împrejur?ri necorespunz?toare adev?rului ori prin omisiunea cu ?tiin?? de a insera unele date sau împrejur?ri , se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani” .
Potrivit art. 150 alin. 2 Cod penal , „Înscris oficial este orice înscris care eman? de la o unitate din cele la care se refer? art. 145 sau care apar?ine unei asemenea unit??i” , iar potrivit art. 145 Cod penal , „Prin termenul public se în?elege tot ce prive?te autorit??ile publice , institu?iile publice , institu?iile sau alte persoane juridice de interes public , administrarea , folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate public? , serviciile de interes public , precum ?i bunurile de orice fel care , potrivit legii sunt de interes public” .
Consider?m c? infrac?iunea de fals material în înscrisuri oficiale s-a s?vâr?it prin aceea c? încheierea de ?edin?? nr. 18/C/2007 , pronun?at? în dosarul nr.1062/35/C/2007 este datat? 26.06.2007 . Atât în condica de ?edin?? de la Curtea de Apel Oradea cât ?i pe site-ul Ministerului Justi?iei apare ca dat? de desf??urare a respectivei ?edin?e de judecat? data de 28.06.2007 .
Concluzia care se desprinde este c? ?edin?a de judecat? a avut loc în data de 28 iunie 2007 , potrivit condicii de ?edin?? ?i site-ului Ministerului Justi?iei , îns? în mod nereal încheierea de ?edin?? figureaz? ca fiind din dat? în 26.06.2007 , pronun?at? solu?ia în ?edin?? public? în aceea?i dat? ?i redactat? tot în data de 26.06.2007 . Dac? ?edin?a de judecat? s-a desf??urat în data de 26.06.2007 înseamn? c? sunt nereale men?iunile din condica de încheieri de la Curtea de Apel Oradea ?i de pe site-ul Ministerului Justi?iei .
Oricum , din cuprinsul încheierii de ?edin?? nr. 18/C/2007 se desprinde faptul c? „petenta a achitat o cau?iune în cuantum de 500 RON , cau?iunea fiind înregistrat? în registrul de valori al sec?iei comerciale , la pozi?ia 72/2007” . Ne întreb?m de unde putea s? ?tie judec?torul care a dat aceast? încheiere faptul c? respectiva cau?iune a fost înregistrat? la pozi?ia nr. 72/28.06.2007 în condi?iile în care încheierea de ?edin?? a fost dat? în data de 26.06.2007.
Consider?m c? s-a s?vâr?it ?i infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor , în condi?iile în care recursul declarat în dosarul nr. 2715/111/2007 al Tribunalului Bihor , împreun? cu respectivul dosar nici nu fuseser? înregistrate la Curtea de Apel Oradea în data de 26.06.2007 ?i nici nu primiser? termen de judecat? , astfel c? respectiva ordonan?? pre?edin?ial? nu putea fi solu?ionat? .
Solicit?m organelor de urm?rire penal? s? verifice dac? au fost respectate dispozi?iile privind repartizarea pentru judecat? la complet a respectivei ordonan?e pre?eden?iale , precum ?i fixarea termenului de judecat? , utilizând programul „ecris” . Solicit?m de asemenea s? se verifice dac? dosarul nr. 2715/111/2007 al Tribunalului Bihor a urcat la Curtea de Apel Oradea în data de 26.06.2007 pentru a fi studiat cu ocazia pronun??rii încheierii nr. 18/C/26.06.2007 a Cur?ii de Apel Oradea . Acest aspect poate fi verificat prin studierea registrelor de la Tribunalul Bihor ?i Curtea de Apel Oradea , registre care trebuie s? cuprind? circuitul acestui dosar .
V? rug?m s? ave?i în vedere c? judec?torul GROZA GHEORGHE a solu?ionat respectiva ordonan?? pre?edin?ial? f?r? s? se ab?in? , de?i era clar c? nu poate da dovad? de obiectivitate , atâta timp cât unul dintre reprezentan?ii petentei (SC CHIMPRESTOR SA Oradea) era numitul ?EN? TEODOR , actualmente avocat , fost judec?tor ?i coleg de complet cu numitul GROZA GHEORGHE în cadrul Cur?ii de Apel Oradea pân? în urm? cu circa un an de zile când acesta s-a pensionat . De altfel este notorie rela?ia de prietenie dintre cei doi .
Apreciem c? încheierea nr. 18/C/26.06.2007 este o hot?râre judec?toreasc? pronun?at? în mod abuziv ?i pentru a prejudicia o parte dintre ac?ionarii SC CHIMPRESTOR SA Oradea , respectiv pe PAVELIUC CRISTINA , T?TAR GHEORGHE ?i ANDREI GHEORGHE . De altfel , în baza respectivei încheieri s-au ?i f?cut men?iuni la Oficiul registrul Comer?ului Bihor în ceea ce prive?te structura ac?ionariatului în cadrul SC CHIMPRESTOR SA Oradea , acte pe care le anex?m prezentei plângeri.
Apreciem c? s-a s?vâr?it un abuz ?i prin aceea c? încheierea pronun?at? de c?tre Curtea de Apel Oradea nu este motivat? , cu toate c? instan?a avea obliga?ia s? indice toate temeiurile de fapt ?i de drept care au determinat-o s? admit? cererea .
Temeiul de drept care a stat la baza pronun??rii încheierii Cur?ii de Apel Oradea , respectiv art. 403 Cod pr. civ. , vizeaz? o alt? institu?ie de drept ?i anume cea a contesta?iei la executare astfel :
a)la acel moment instan?a nu putea pronun?a o astfel de încheiere decât dac? SC CHIMPRESTOR SA ar fi avut înregistrat pe rolul instan?ei o contesta?ie la executare împotriva ordonan?ei atacate ?i o cerere de suspendare pân? la judecarea contesta?iei ;
b)la momentul pronun??rii încheierii nu era înregistrat? nici o cerere în acest sens , astfel încât judec?torul nu putea s? pronun?e o astfel de încheiere de suspendare întrucât nici din punct de vedere procedural ?i nici sub aspectul motivelor invocate nu erau îndeplinite condi?iile cerute de lege . Potrivit art. 403 Cod pr. civ. , „Pân? la solu?ionarea contesta?iei la executare sau a altei cereri privind executarea silit? , instan?a competent? poate suspenda executarea . Asupra cererii de suspendare formulate , instan?a în toate cazurile se pronun?? prin încheiere care poate fi atacat? cu recurs în mod separat . În cazuri urgente , dac? s-a pl?tit cau?iunea , pre?edintele instan?ei poate dispune prin încheiere , f?r? citarea p?r?ilor suspendarea provizorie a execut?rii pân? la solu?ionarea cererii de suspendare de c?tre instan?? . Încheierea nu este supus? nici unei c?i de atac .
Curtea de Apel Oradea nu avea competen?a material? s? se pronun?e printr-o astfel de încheiere întrucât instan?a de executare este Tribunalul Bihor , a?adar dac? ar fi fost îndeplinite toate acele condi?ii cerute de art. 403 Cod pr. civ. , doar pre?edintele Tribunalului putea s? admit? o astfel de cerere , nicidecum pre?edintele Cur?ii de Apel Oradea .
Cau?iunea , în solu?ionarea unor astfel de cererei este obligatorie , ea constituind o garan?ie a creditorului . În lipsa acesteia , instan?a nu se poate pronun?a , ori în spe?? a?a cum rezult? din actele dosarului nu a fost consemnat? la registrul de valori a instan?ei decât ulterior pronun??rii încheierii ?i nu pe numele societ??ii , ci a unuia dintre avoca?ii s?i . Mai mult, cau?iunea a fost achitat? pentru dosarul nr. 2715/111/2007 , ?i nu pentru dosarul nr. 1062/35/C/2007 , astfel încât ?i sub acest aspect dispozi?iile legale nu au fost îndeplinite . V? rug?m s? stabili?i ?i împrejur?rile ?i modul de calcul în care a fost stabilit? cau?iunea ?i comunicat? SC CHIMPRESTOR SA Oradea , în condi?iile în care ordonan?a pre?edin?ial? s-a dat f?r? citarea p?r?ilor ?i a fost solu?ionat? în data de 26.06.2007 , de?i în cuprinsul acesteia se face referire la cau?iunea de 500 RON care ar fi fost înscris? în registrul de valori la pozi?ia nr. 72 în data de 28.06.2007 ?!
Singura care ar fi fost în m?sur? din punct de vedere legal s? dispun? suspendarea era instan?a de recurs desemnat? s? judece cauza în temeiul dispozi?iilor art. 582 Cod pr. civ. , care arat? c? instan?a de recurs poate suspenda executarea pân? la judecarea recursului , dar numai cu plata unei cau?iuni al c?rei cuantum se va stabili de c?tre aceasta .
Nici pân? în acest moment cererea de recurs ?i cea de suspendare formulat? de SC CHIMPRESTOR SA Oradea nu are stabilit termen de judecat? , ceea ce vine ca un argument în plus la aspectele de nelegalitate invocate cu privire la încheierea pronun?at? , întrucât pre?edintele Cur?ii de Apel nu avea cadrul legal pentru a se putea pronun?a în cauz? .
Solicit?m efectuarea de cercet?ri pentru a se stabili dac? sunt întrunite elementele constitutive ale infrac?iunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor ?i fals intelectual ?i v? rug?m respectuos s? da?i dovad? de obiectivitate ?i profesionalism , chiar dac? în cauz? este vorba de pre?edintele Cur?ii de Apel Oradea , pentru ca pe viitor s? nu se mai întâmple astfel de abuzuri , ca s? nu le numim în alt fel .
Paveliuc Cristina

C?tre
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Subsemnata PAVELIUC CRISTINA , domiciliat? în Oradea , str. George Enescu nr. 21 , ap. 1 , cu re?edin?a în Oradea str. J.F. Haydn nr. 14B , formulez prezenta
S E S I Z A R E

prin care v? solicit în mod respectuos s? efectua?i verific?ri cu privire la modul în care a fost judecat dosarul nr. 1062/35/C/2007 al Cur?ii de Apel Oradea .
În fapt , prin ordonan?a pre?edin?ial? nr. 1057/21.06.2007 pronun?at? de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 2715/111/2007 s-a dispus suspendarea execut?rii hot?rârii Adun?rii Generale Extraordinare a SC Chimprestor SA din data de 13.06.2007 pân? la judecarea cererii privind constatarea nulit??ii absolute a acestei hot?râri .
La data de 13.06.2007 în cadrul Adun?rii Generale Extraordinare a SC CHIMPRESTOR SA s-a hot?rât distribuirea din portofoliul societ??ii dosar c?tre anumi?i ac?ionari a unui num?r de 6613 ac?iuni , hot?râre luat? în condi?ii de nelegalitate prin înc?lcarea în mod flagrant a celui mai important drept conferit de lege ac?ionarilor ?i anume dreptul la vot .
Tocmai aceast? hot?râre a fost suspendat? prin ordonan?a pre?edin?ial? din data de 21.06.2007 , pronun?at? de c?tre Tribunalul Bihor .
Împotriva acestei ordonan?e pre?edin?iale a fost înregistrat? la data de 26.06.2007 o cerere de ordonan?? pre?edin?ial? adresat? Cur?ii de Apel Oradea prin care se solicita suspendarea execut?rii sentin?ei , în baza prevederilor art. 300 al. II . Ulterior se fac anumite modific?ri de mân? prin care se solicit? suspendarea provizorie a execut?rii pân? la solu?ionarea cererii de suspendare de c?tre instan?? în baza art. 403 al. 1 Cod pr. civ. .
În mod surprinz?tor , aceast? cerere de ordonan?? pre?edin?ial? este solu?ionat? exact în ziua în care a fost înregistrat? , adic? 26.06.2007 .
Solicit?m respectuos Consiliului Superior al Magistraturii s? fac? verific?ri cu privire la urm?toarele aspecte :
Dac? aceast? cerere de ordonan?? pre?edin?ial? împotriva ordonan?ei pre?edin?iale ?i care a format obiectul Dosarului nr. 1062/35/C/2007 al Cur?ii de Apel Oradea a fost repartizat? în mod aleator completului de judecat? care a solu?ionat-o , respectiv judec?torului Groza Gheorghe , pre?edintele Cur?ii de Apel Oradea ?
De ce judec?torul Groza Gheorghe nu s-a ab?inut în condi?iile în care unul dintre reprezentan?ii SC CHIMPRESTOR SA Oradea era avocatul ?EN? TEODOR , prieten bun al acestuia ?i fost coleg de complet în cadrul Cur?ii de Apel Oradea pân? în urm? cu pu?in timp ?
Dac? termenul pentru solu?ionarea acestei ordonan?e pre?edin?iale a fost stabilit în data de 26.06.2007 sau în data de 28.06.2007 ?
Dac? ordonan?a pre?edin?ial? a fost solu?ionat? în data de 26.06.2007 sau în data de 28.06.2007 ? V? rug?m s? ave?i în vedere c? potrivit încheierii nr. 18/C/2007 , pronun?at? în dosarul nr. 1062/35/C/2007 al Cur?ii de Apel Oradea , aceasta a fost dat? în data de 26.06.2007 , a fost pronun?at? în ?edin?? public? tot în data de 26.06.2007 ?i a fost redactat? tot în data de 26.06.2007 . În condica de la Curtea de Apel Oradea apare ca dat? a solu?ion?rii acestei ordonan?e pre?edin?iale data de 28.06.2007 , dat? care apare ?i pe site-ul Ministerului Justi?iei , conform înscrisului pe care îl anex?m ;
În ce condi?ii a fost fixat? cau?iunea pentru aceast? ordonan?? pre?edin?ial? la suma de 500 RON , cum a fost comunicat? aceasta la SC CHIMPRESTOR SA Oradea ?i cum s-a depus la dosarul cauzei ?
De ce Curtea de Apel Oradea nu a constatat c? nu exist? depus? nici o cau?iune pentru SC CHIMPRESTOR SA Oradea ?i a admis totu?i cererea de ordonan?? pre?edin?ial? ? La dosarul cauzei apare o cau?iune de 500 RON pe numele de KOLOZSI ARPAD pentru dosarul nr. 2715/111/2007 al Cur?ii de Apel Oradea .
De ce încheierea nr. 18 /C/2007 este dat? în data de 26.06.2007 , iar cau?iunea este înregistrat? în registrul de valori la pozi?ia 72/2007 în data de 28.06.2007 , îns? cu toate acestea în cuprinsul încheierii nr. 18/C/26.06.2007 se face men?iune c? petenta a achitat o cau?iune în cuantum de 500 RON , cau?iunea fiind înregistrat? în registrul de valori al sec?iei comerciale la pozi?ia 72/2007 ?
De ce a fost solu?ionat? aceast? cauz? f?r? citarea p?r?ilor , de?i ordonan?a pre?edin?ial? de la Tribunalul Bihor împotriva c?reia s-a declarat ordonan?a pre?edin?ial? de c?tre Curtea de Apel Oradea s-a dat cu citarea p?r?ilor ?
Cum a putut fi solu?ionat? aceast? ordonan?? pre?edin?ial? de c?tre Curtea de Apel Oradea în condi?iile în care dosarul de la Tribunalul Bihor , împreun? cu recursul declarat de c?tre SC CHIMPRESTOR SA Oradea nici nu urcase la Curtea de Apel Oradea ?i nici nu primise num?r de dosar , situa?ie în care la acel moment era evident imposibil a se stabili dac? cererea de suspendare era sau nu temeinic? ?i legal? ? Solicit?m s? verifica?i registrele de la Tribunalul Bihor ?i Curtea de Apel Oradea pentru a stabili dac? dosarul nr. 2715/111/2007 a urcat de la Tribunalul Bihor la Curtea de Apel Oradea în data de 26.06.2007 .
De ce încheierea nr. 18/C/26.06.2007 a Cur?ii de Apel Oradea nu este motivat? deloc , de?i instan?a avea obliga?ia de a indica motivele de fapt ?i de drept care au determinat-o s? admit? cererea?
Cum este posibil ca temeiul de drept care a stat la baza pronun??rii încheierii Cur?ii de Apel Oradea s? fie art. 403 Cod pr. civ. , care vizeaz? o alt? institu?ie de drept ?i anume cea a contesta?iei la executare , astfel la acel moment instan?a nu putea pronun?a o astfel de încheiere decât dac? SC CHIMPRESTOR SA ar fi avut înregistrat pe rolul instan?ei o contesta?ie la executare împotriva ordonan?ei atacate ?i o cerere de suspendare pân? la judecarea contesta?iei , iar la momentul pronun??rii încheierii nu era înregistrat? nici o cerere în acest sens , astfel încât judec?torul nu putea s? pronun?e o astfel de încheiere de suspendare întrucât nici din punct de vedere procedural ?i nici sub aspectul motivelor invocate nu erau îndeplinite condi?iile cerute de lege ?
Avea Curtea de Apel Oradea competen?a material? s? se pronun?e printr-o astfel de încheiere întrucât instan?a de executare este Tribunalul Bihor , a?adar dac? ar fi fost îndeplinite toate acele condi?ii cerute de art. 403 Cod pr. civ. , doar pre?edintele Tribunalului putea s? admit? o astfel de cerere , nicidecum pre?edintele Cur?ii de Apel Oradea ? Singura care ar fi fost în m?sur? din punct de vedere legal s? dispun? suspendarea era instan?a de recurs desemnat? s? judece cauza în temeiul dispozi?iilor art. 582 Cod pr. civ. , care arat? c? instan?a de recurs poate suspenda executarea pân? la judecarea recursului , dar numai cu plata unei cau?iuni al c?rei cuantum se va stabili de aceasta . Nici pân? la acest moment cererea de recurs ?i cea de suspendare formulat? de c?tre SC CHIMPRESTOR SA Oradea nu are stabilit termen de judecat? ceea ce vine ca un argument în plus la aspectele de nelegalitate invocate cu privire la încheierea pronun?at? întrucât pre?edintele Cur?ii de Apel nu avea cadrul legal pentru a se putea pronun?a în cauz? .
V? rug?m respectuos s? efectua?i aceste verific?ri ?i s? da?i dovad? de obiectivitate ?i profesionalism , chiar dac? în cauz? este vorba de pre?edintele Cur?ii de Apel Oradea , pentru ca pe viitor s? nu se mai întâmple astfel de abuzuri , ca s? nu le numim în alt fel .
Paveliuc Cristina

Informatia de Vest

 

 
 
 
Copyright 2007 © SC. Daol Comimpex SRL. Toate drepturile rezervate
de accesari