ŕ Pagina principala
ŕ Ancheta
ŕ Reportaj
ŕ Prinsi in Off-side
ŕ Comentariu
ŕ Tineret
ŕ Diverse
 
ŕ Arhiva ziar
ŕ Contact
ŕ Publicitate
ŕ Redactia
ŕ Abonamente
 
28 august 2007

ç Inapoi la pagina de ArhivaCirc a la PSD
PSD s-a sup?rat, precum ciobanul pe sat, ?i ini?iaz? o mo?iune de cenzur? împotriva guvernului T?riceanu. „Orice fel de colaborare cu PNL trebuie s? înceteze” a strigat zilele trecute, în gura mare, ?i Mihai Bar, pre?edintele PSD Bihor, sus?inut de vicepre?edintele ?i purt?torul de cuvânt al partidului, Cristian Diaconescu. Acesta din urm? a fost numit de c?tre conducerea central? a PSD responsabil cu activitatea filialei social-democrate bihorene… Citeste tot articolul

Micea Ghitea: „Voi păstra prefectura echidistantă si transparentă”
Ghitea. Mircea Ghitea. Este numele unui prefect numit, nu desemnat pe baza de concurs cum stipuleaza legea si cum, cu mare tam-tam, anuntase Guvernul la un moment dat. Omul are acum statut de inalt functionar public si a ajuns unde este gratie unor „amicitii” politice si nu neaparat unei pregatiri corespunzatoare. O persoana aproape necunoscuta clasei politice bihorene si total nestiuta de catre bihoreni. Cum a ajuns Ghitea prefect de Bihor? Printr-un ordin de numire in functie semnat de premierul Calin Popescu-Tariceanu! Cum s-a metamorfozat un fost comisar-sef al Garzii de Mediu in prefect? Prin sustinere politica!
Citeste tot articolul

F?r?delegile lui Roxin
Un comisar de poli?ie ?i un… cioban par s? fac? legea în municipiul Salonta „Adjunctul” Roxin pedepse?te exemplar pe oricine „se ia” de protejatul s?u În schimb, Costel Vonica contribuie ?i el la bun?starea familiei omului legii Citeste tot articolul

Festivalul ceaunelor…
Sfârşitul de săptămână trecut a fost marcat de ce-a de-a XI-a ediţie a „Zilelor comunei Diosig”. Ca şi în anii precedenţi, la manifestare au participat mii de localnici şi invitaţi de marcă, printre care şi reprezentanţii administraţiei publice din Fontanay, localitate din Franţa înfrăţită cu Diosigul… Citeste tot articolul

?edin?a public? din 30 august
1288 de posturi, emo?ii, r?bdare ?i ... satisfac?ii
Dup? deta??rile la cerere, deta??rile prin concurs specific, ?i suplinire prin continuitate, joi, 30 august 2007, la ?edin?a public? au fost programa?i candida?ii care au luat cel pu?in cinci la concursul na?ional unic din 16 iulie 2007, dar care nu au reu?it s? ob?in? post în urma repartiz?rii computerizate. Fiind planifica?i pe ore ?i discipline de concurs, joi, au intrat pe rol: matematica, informatica, chimia, fizica, religia, înv???mântul special, istoria, geografia, socio-umanele, biologia, disciplinele tehnice, limbile moderne ?i educatoarele (limba român?).
Citeste tot articolul

C.N.S. Cartel Alfa sus?ine pozi?ia afilia?ilor s?i din înv???mânt ...
solicit? organizarea unei consult?ri reale pe tema pachetului de legi privind înv???mântul
Confedera?ia Na?ional? Sindical? Cartel ALFA solicit? organizarea unei dezbateri publice reale ?i serioase pe tema proiectelor de lege privind înv???mântul preuniversitar ?i universitar, precum ?i statutul personalului din înv???mânt.
Citeste tot articolul

Festivalul-concurs “Nymphea Dance” Oradea
Sâmb?t?, break dance, premierea, gala ?i show-ul campionilor mondiali
Festivalul-concurs “Nymphea Dance” a continuat, sâmb?t? seara, pe scena Teatrului de Stat cu sec?iunea break dance, la care au participat cinci trupe: Big Bounce Bucure?ti, Supersonic Bucure?ti, Sens Unic Zal?u, BBoys Nation Oradea ?i Original Oradea. Fiecare ?i-a prezentat cartea de vizit? în cadrul unui show, dup? care au urmat concursul, premierea câ?tig?torilor celor dou? sec?iuni (hip hop ?i break dance), gala, ?i show-ul campionilor mondiali, trupa Flawless din Anglia.
Citeste tot articolul

Gimnastele de la L.P.S. C.S.S. Baia Mare,
În cantonament la B?ile 1 Mai
Echipa de gimnastic? ritmic? a L.P.S. C.S.S. Baia Mare, antrenat? de Rozalia Kando ?i Carmen Coca, este de?in?toare a titlului de campioan? na?ional? 2007, la finele Campionatului Na?ional ?colar, la categoria a II-a, precum ?i vicecampioan? na?ional?, la categoriile a III-a ?i a IV-a, iar la Concursul interna?ional de la Budapesta (din 24 mai 2007), cinci gimnaste b?im?rene au urcat pe podium (Emanuela Bodiu - locul II, iar Zenaida B?ba?, Cristina Balint, Cristina Negele ?i Florina Urs – locul III).
Citeste tot articolul

Bucurie mare!
M.E.C.T elimin? testele na?ionale
Absolven?ii clasei a VIII-a nu vor mai sus?ine teste na?ionale, din anul ?colar 2007-2008. Pentru elevii care vor intra în aceast? toamn?, în clasa a VIII-a, la începutul lunii septembrie va fi emis un ordin de ministru prin care testele na?ionale vor fi eliminate.
Citeste tot articolul

La ?coala din Bocic?u, comuna Tarna Mare,
Sal?-muzeu etnografic
În 2006, prof. Monica Sobius, directorul ?colii de Arte ?i Meserii din Tarna Mare, jude?ul Satu Mare, a ob?inut finan?are prin Proiectul Înv???mântul Rural, Programul de Granturi ?coal? – Comunitate pentru subproiectul “Satul meu – vatr? de spiritualitate ?i cultur?”, în vederea amenaj?rii unei s?li-muzeu etnografic la ?coala renovat? din Bocic?u.
Citeste tot articolul

MECT a reglementat
organizarea ?i desf??urarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a ?i a VIII-a
01.09.2007
Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului a finalizat ?i publicat ieri, 31 august, pe site-ul http://www.edu.ro/, ordinul de ministru care aprob? Metodologia de organizare ?i desf??urare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a ?i a VIII-a în anul ?colar 2007-2008. Acest tip de evaluare înlocuie?te Testele Na?ionale ?i are regim de teze semestriale.
Citeste tot articolul

Campionii din Câmpina
Revin pentru a III-a oar? în tab?ra de la Baza Turistic? Oradea
Din câte afl?m, dna înv???toare Doina Dumitric?, de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 2 din Câmpina, jude?ul Prahova, este o „abonat?” a Bazei Turistice din Oradea. Numai în aceast? var?, dumneaei a revenit în tab?r? cu dou? serii de copii (la sfâr?itul lunii iulie ?i la mijlocul lunii august). 18 din cei 24 de elevi din a doua serie vin pentru a III-a oar? în tab?ra or?dean?.
Citeste tot articolul

Copii din Câmpina ?i Ploie?ti
Revin cu drag în tab?r? la Oradea
S?pt?mâna trecut? (30 iulie - 5 august 2007), Baza Turistic? Oradea a Direc?iei Jude?ene pentru Tineret Bihor a g?zduit o serie de tab?r? format? din copii de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 2 din Câmpina, jude?ul Prahova, ?coala cu clasele I-VIII „I. A. Bassarabescu” din Ploie?ti ?i din comunele Olari ?i Gherghi?a, jude?ul Prahova. Copii ?i dasc?li din Câmpina ?i Ploie?ti revin cu mult drag, pentru a doua sau a treia oar?, în tab?ra de la Oradea.
Citeste tot articolul

Festivalul-concurs “Nymphea Dance” Oradea
Joi seara, ?edin?a tehnic? ?i tragerea la sor?i
La ora 18.00, Gabi Chevari, directorul Funda?iei Române pentru Tineret Bihor, organizatorul num?rul unu al festivalului, s-a întâlnit cu conduc?torii forma?iilor participante în cocheta sal? festiv? a Casei Tineretului pentru ?edin?a tehnic? ?i tragerea la sor?i în vederea stabilirii ordinii de intrare în concurs. Din cele 31 de forma?ii înscrise la sec?iunea hip hop, au ajuns 29:
Citeste tot articolul

În Bihor,
11 clase de înv???mânt postliceal finan?ate de la bugetul de stat
M.E.C.T. d? o lovitur? sub centur? înv???mântului postliceal particular!
Pentru unii mum?, iar pentru al?ii cium?!
Din anul ?colar 2007-2008, în jude?ul Bihor, vor func?iona 11 clase de înv???mânt postliceal finan?ate de stat, repartizate în patru ?coli: patru clase la Grupul ?colar „Andrei ?aguna” din Oradea, cinci clase la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, precum ?i câte o clas? la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Oradea ?i Grupul ?colar „Unirea” din ?tei.
Citeste tot articolul

Festivalul-concurs “Nymphea Dance” Oradea
Duminic? – la rând la autografe ?i poze cu campionii mondiali
Festivalul-concurs “Nymphea Dance” s-a-ncheiat sâmb?t? seara, la Teatrul de Stat, dar a urmat duminica de pomin?, când s-a stat la rând la autografe ?i poze cu campionii mondiali! ?i trupa “Simplu” a luat lec?ii, duminic?, la Oradea. “Dansul e o afacere, dar familia este mai presus de toate, iar noi (trupa Flawless) suntem o familie!” ”Am înv??at române?te: Te iubesc …, România!” “Urma?i-v? visul, nu competi?ia este cea care conteaz? cel mai mult”. ”Pasiunea ?i mai apoi talentul!” “Ca s? fim mai uni?i, trebuie s? fim buni unii cu ceilal?i”...
Citeste tot articolul

Copiii din Comarnic (jude?ul Prahova), Ploie?ti, Tulcea ?i Bac?u
S-au sim?it excelent în tab?ra de la Oradea
Baza Turistic? Oradea a Direc?iei Jude?ene pentru Tineret Bihor a g?zduit în perioada 16-22 iulie 2007, o serie de tab?r? cuprinzând 32 de copii (clasele IV-XI) din Comarnic, jude?ul Prahova, 20 de la Liceul Pedagogic ?i ?coala cu clasele I-VIII „Andrei Mure?anu” din Ploie?ti, 20 de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea, precum ?i 22 de elevi de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 10 din Bac?u...
Citeste tot articolul

De la Londra ?i Madrid la I.S.J. Bihor
Dup? adeverin?? de recunoa?tere ?i echivalare a studiilor
Recent, la Inspectoratul ?colar Jude?ean Bihor aveam s? d?m cu ochii de Daciana Florina Florea (de patru ani stabilit? în Londra) ?i Mariana Florica Popoviciu (plecat? de ?apte ani la Madrid). Ele s-au cunoscut la I.S.J. Bihor, ambele având nevoie de adeverin?? de recunoa?tere ?i echivalare a diplomelor (studiilor)...
Citeste tot articolul

Serialul nostru
Arii protejate din jude?ul Bihor (XXVI)
În aceast? s?pt?mân? continu?m explorarea misterelor din cadrul Parcului Natural Apuseni cu rezerva?ia botanic? Poiana Florilor.
Citeste tot articolul

F.E.N. „decreteaz?”
Aloc?rile bugetare se fac pe criterii politice
Federa?ia Educa?iei Na?ionale protesteaz? împotriva modului în care Executivul aloc? fondurile necesare repar?rii ?i igieniz?rii ?colilor în teritoriu. FEN consider? c? aloc?rile bugetare în func?ie de carnetul de partid al primarilor d?uneaz? grav sutelor de mii de elevi care înva?? în aceste unit??i....
Citeste tot articolul

Ca o frec?ie la un picior de lemn
Succesul negocierilor între sindicate ?i minister, cunoscut înc? de la începutul lunii
Federa?ia Educa?iei Na?ionale î?i manifest? dezacordul fa?? de modul în care Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului trateaz? personalul din înv???mânt ?i partenerii sociali. "Ultimele trei s?pt?mâni ne-au demonstrat c? ministrul Cristian Adomni?ei nu este interesat de o adev?rat? reform? în înv???mânt. Negocierile privind noul pachet legislativ au fost transformate într-un simulacru orchestrat împreun? cu anumi?i lideri sindicali care ar fi trebuit s? ias? la pensie, iar discu?iile legate de major?rile salariale pentru anul viitor nici m?car nu au început", a declarat C?t?lin Croitoru, pre?edintele FEN.
Citeste tot articolul

Festivalului-concurs “Nymphea Dance” Oradea
Vineri seara, sec?iunea hip hop
Vineri seara, la ora 17.15, la Teatrul de Stat din Oradea, s-a ridicat cortina, iar Mihai Dacin a anun?at începerea celei de-a cincea edi?ii a Festivalului-concurs “Nymphea Dance”, cu evolu?ia celor 29 de forma?ii înscrise la sec?iunea hip hop:
Citeste tot articolul

Pentru tinerii din Remetea
Curs de formare în domeniul protec?iei mediului ?i al dezvolt?rii locale
Asocia?ia Gata Oricând, în parteneriat cu Centrul pentru arii protejate ?i dezvoltare durabil?-Bihor (CAPDD), a organizat Curs de formare în domeniul protec?iei mediului ?i al dezvolt?rii locale pentru tinerii din comuna Remetea.
Citeste tot articolul

În zona platoului carstic Padi?
Tab?ra de voluntariat în Parcul Natural Apuseni
Asocia?ia Gata Oricând, în parteneriat cu Centrul pentru arii protejate ?i dezvoltare durabil? - Bihor (CAPDD) ?i Administra?ia Parcului Natural Apuseni, a organizat cea de-a doua edi?ie a Taberei de voluntariat în Parcul Natural Apuseni.
Tab?ra de voluntariat s-a desf??urat în perioada 23 - 30 iulie 2007, în zona platoului carstic Padi? din Parcul Natural Apuseni.
Citeste tot articolul

FânFest
Festivalul celor ce pre?uiesc natura
Ro?ia Montan?, 28 august 2007.
Între 24 ?i 26 august 2007, s-a desf??urat, la Ro?ia Montan?, cea de-a patra edi?ie a festivalului fânului – FânFest 2007.
Citeste tot articolul

Uite stadionul, nu e stadionul
Umbla vorba prin targ ca presedintele mic, negru si burtos al Consiliului Judetean Bihor vrea sa puna mana pe Stadionul Municipal. Citeste tot articolul

Cercel pentru Lele
Batrana domnisoara a parchetelor bihorene, Sasa Cercel, se senilizeaza pe zi ce trece! Sau il iubeste (la propriu) pe procurorul spagar Alexandru Lele atat de tare incat isi risca… pensia pentru el! Citeste tot articolul

Ungur ?i pompele…
Am reusit, in sfarsit, sa aflam si cum a adunat Ionel Ungur o parte din imensa-i avere. Pe vremea cand era director general al PECO Bihor, el „manageria” personal cele doua statii de vanzare a carburantilor situate pe soseaua Borsului. Citeste tot articolul

Composesoratul lui Luncan
Arhitectul-?ef al municipiului Oradea are un interes financiar serios în ceea ce prive?te primul composesorat din România care s-a vândut! Citeste tot articolul

Diplomat sau neinformat?
Vicepresedintele PSD Cristian Diaconescu a fost numit responsabil cu activitatea filialei bihorene a partidului. Citeste tot articolul

„Afaceri” ilegale la… primarie
Doi angajati ai Primariei Oradea profita de „baza de date” a institutiei si s-au apucat de facut bani! Citeste tot articolul

„Cibela” lui… Seremi
Daca Departamentul National Anticoruptie s-ar „uita”, macar pentru cateva zile, si la viceresedintii Consiliului Judetean Bihor, cel putin unul dintre acestia ar ajunge… dupa gratii. Citeste tot articolul

„Nechezol” politic, pupaciosi in bot, clisa pe pittbul si… iaurt
Cu totul lamentabila si de-o jalnica penibilitate este vanzoleala declarativa – cu accente declamative chiar – a liderului PSD, Mircea Geoana, in incercarea de a „antama” facilitati de tip „captativ benevolentiae” pentru adoptarea motiunii de cenzura – vizand caderea guvernului – in Parlament. Este clar ca in spatele ex-ambasadorului – pe care-l putem compara cu „nechezolul” (inlocuitorul cafelei veritabile) – se inghiontesc vartos anumite grupuri de presiune. Hrebenciucii sufera de incontinenta salivara la gandul ca, intr-un guvern majoritar PSD – sau detinand posturi (ministere) cheie – vor „lopata” din nou, panatagruelic, banii publici, in interse proprii si clientelare. Citeste tot articolul

Invizibila cre?tere economic?
„Actualul guvern are o performan?? economic? remarcabil?, iar anul 2006 a fost cel mai bun an economic al României din toate timpurile”, spunea, recent, Varujan Vosganian. Ministru peste Economie ?i Finan?e, adic? peste tot ce mi?c? pe plaiurile mioritice, b?nuim c? face declara?ii oficiale în cuno?tin?? de cauz?. Curios din fire, am încercat s? arunc o privire dincolo de frumoasele cuvinte. Constat?rile sunt departe de optimismul ministrului-poet. Citeste tot articolul

Florian Chelu: „Am compus peste 250 de piese numai din dou? m?suri de Bach!”
Este unul dintre personajele fermecatoare ale urbei, cultivat si gata oricAnd de o poanta si o ironie, dar mai ales convins ca femeile sunt epifaniile pacatului indelung exersat Citeste tot articolul

Tachonan Service - o firmă de succes, cu perspective
Patronul S.C. Tachonan Service SRL, Petru Nan, vorbeşte despre realizările şi perspectivele companiei pe care o conduce Citeste tot articolul

Musamalizare?
Citeste tot articolul

Serie „lejeră”…
Citeste tot articolul

Eternul si fascinantul… FC Bihor
FC Bihor a plecat în cantonament la Debrecen, unde va sustine cinci jocuri amicale//Suporterii s-au înfuriat pentru că nu s-a reusit înregimentarea brazilianului Ayza//Muzsnay stie de ce nu-i iubit de unii de la FC Bihor//Asa cum nu este prea iubit de conducere nici Ovidiu Lazăr, numit pentru doar 48 de minute (!!!) antrenor la o grupă de juniori a clubului//Autorii ultimelor două promovări ale CF Liberty – în A si B –, Dobai si Gergely, sunt din nou la FC Bihor Citeste tot articolul

Polo de… Euroligă
Citeste tot articolul

CSM Oradea a terminat pe locul second
La Sala Sporturilor din Arad s-a desfasurat, timp de trei zile, un puternic turneu de baschet international la care au fost prezente divizionarele A CSM Oradea, Gaz Metan Medias si West Petrom Arad, acestora alaturandu-li-se si trei formatii din Ungaria, unele activand In prima liga, altele In cea de-a doua liga maghiara. Citeste tot articolul

Lobby european…
Citeste tot articolul

Uite cartierul, nu e cartierul
Presedintele grupului de firme Selina-Trameco, controversatul Beniamin Rus, isi bate joc de cei 4000 de oradeni care s-au inscris pe listele Consiliului Judetean pentru a cumpara un apartament ieftin in viitorul cartier „Kiss”! Cel putin aceasta este concluzia generala dupa ce Rus a anuntat pretul „de pornire” pentru locuintele respective, pe care deja le construieste: 1200 euro/m2! in aceste conditii, nu mai vorbim de un cartier „social”, ci de unul… „de lux” Pretul mare solicitat de Rus poate fi motivul pentru a nu construi decât câteva zeci din cele patru mii de apartamente promise si de a vinde restul terenului, al carui pret de piata este deja de trei ori mai mare decât cel platit la licitatie Citeste tot articolul

Citeste tot articolul

Citeste tot articolul

FC Bihor – „Numele care obliga”
FC Bihor este, intr-adevar, un brand. Cu atAt mai mult, actuala echipa trebuie sa faca uitata editia trecuta de campionat, cAnd „Bihorul” si-a tinut suporterii cu sufletul la gura pAna in ultima etapa, intr-o lupta pentru salvarea de la retrogradare. Citeste tot articolul
 
Copyright 2007 © SC. Daol Comimpex SRL. Toate drepturile rezervate