ŕ Pagina principala
ŕ Ancheta
ŕ Reportaj
ŕ Prinsi in Off-side
ŕ Comentariu
ŕ Tineret
ŕ Diverse
 
ŕ Arhiva ziar
ŕ Contact
ŕ Publicitate
ŕ Redactia
ŕ Abonamente
 
25.09.2007

ç Inapoi la pagina de ArhivaPe mana lui Lupau
In urma unei sedinte atipice de partid, intesata cu suprize, PSD si-a desemnat candidatul la functia de primar al municipiului Marghita Citeste tot articolul

(Dusi) Cu pluta… pe Cris
Localitatea Oradea este cunoscuta ca „municipiul de pe Crisul Repede”. Aceasta „asociere” ar putea deveni un posibil brand al orasului, mai ales daca raul va deveni navigabil… Citeste tot articolul

La concursul na?ional de fizic? ?i chimie „Impuls perpetuum” de la Amara
Lotul bihorenilor a ob?inut rezultate deosebite
La cea de-a XV-a edi?ie a Concursului na?ional de fizic? ?i chimie „Impuls perpetuum”, rezervat elevilor gimnazi?ti din mediul rural, Bihorul a fost reprezentat de Olah Matyas, din clasa a VI-a, de la ?coala din Mi?ca, comuna Chi?laz (elevul dlui profesor Erdei Sandor), Roxana-Alina One ?i Bogdan Mihele, din clasa a VII-a, de la ?coala din Haieu, comuna Sânmartin (elevii dnei profesoare de fizic? ?i chimie Elena ?tiubea, cea care i-a înso?it la concursul de la Amara).
Citeste tot articolul

Între 16 ?i 22 septembrie
„S?pt?mânii mobilit??ii europene 2007”
În perioada 16 – 22 septembrie 2007, va avea loc a VI-a edi?ie a „S?pt?mânii mobilit??ii europene 2007” sub deviza „Str?zi pentru oameni”. În aceast? s?pt?mân?, cet??enii întregului continent sunt invita?i s? participe la manifest?ri care s? promoveze modalit??ile de transport nepoluante (biciclete, role, mersul pe jos) sau mijloacele de transport în comun, cu scopul con?tientiz?rii popula?iei asupra impactului negativ pe care-l are traficul auto asupra mediului înconjur?tor ?i s?n?t??ii umane.
Citeste tot articolul

Gimnastele de la L.P.S. C.S.S. Baia Mare,
În cantonament la B?ile 1 Mai
Echipa de gimnastic? ritmic? a L.P.S. C.S.S. Baia Mare, antrenat? de Rozalia Kando ?i Carmen Coca, este de?in?toare a titlului de campioan? na?ional? 2007, la finele Campionatului Na?ional ?colar, la categoria a II-a, precum ?i vicecampioan? na?ional?, la categoriile a III-a ?i a IV-a, iar la Concursul interna?ional de la Budapesta (din 24 mai 2007), cinci gimnaste b?im?rene au urcat pe podium (Emanuela Bodiu - locul II, iar Zenaida B?ba?, Cristina Balint, Cristina Negele ?i Florina Urs – locul III).
Citeste tot articolul

La ?coala din Bocic?u, comuna Tarna Mare,
Sal?-muzeu etnografic
În 2006, prof. Monica Sobius, directorul ?colii de Arte ?i Meserii din Tarna Mare, jude?ul Satu Mare, a ob?inut finan?are prin Proiectul Înv???mântul Rural, Programul de Granturi ?coal? – Comunitate pentru subproiectul “Satul meu – vatr? de spiritualitate ?i cultur?”, în vederea amenaj?rii unei s?li-muzeu etnografic la ?coala renovat? din Bocic?u.
Citeste tot articolul

Campionii din Câmpina
Revin pentru a III-a oar? în tab?ra de la Baza Turistic? Oradea
Din câte afl?m, dna înv???toare Doina Dumitric?, de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 2 din Câmpina, jude?ul Prahova, este o „abonat?” a Bazei Turistice din Oradea. Numai în aceast? var?, dumneaei a revenit în tab?r? cu dou? serii de copii (la sfâr?itul lunii iulie ?i la mijlocul lunii august). 18 din cei 24 de elevi din a doua serie vin pentru a III-a oar? în tab?ra or?dean?.
Citeste tot articolul

Copii din Câmpina ?i Ploie?ti
Revin cu drag în tab?r? la Oradea
S?pt?mâna trecut? (30 iulie - 5 august 2007), Baza Turistic? Oradea a Direc?iei Jude?ene pentru Tineret Bihor a g?zduit o serie de tab?r? format? din copii de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 2 din Câmpina, jude?ul Prahova, ?coala cu clasele I-VIII „I. A. Bassarabescu” din Ploie?ti ?i din comunele Olari ?i Gherghi?a, jude?ul Prahova. Copii ?i dasc?li din Câmpina ?i Ploie?ti revin cu mult drag, pentru a doua sau a treia oar?, în tab?ra de la Oradea.
Citeste tot articolul

16 septembrie
Ziua interna?ional? pentru protec?ia stratului de ozon
În data de 19 septembrie 1994, Adunarea General? a Na?iunilor Unite a proclamat data de 16 septembrie drept Ziua interna?ional? pentru protec?ia stratului de ozon Începând din 1995, în fiecare an, la 16 septembrie, se celebreaz? Ziua interna?ional? pentru protec?ia stratului de ozon. Aceast? dat? a fost desemnat? de Adunarea General? a ONU, prin Rezolu?ia 49/114, pentru a comemora semnarea Protocolului de la Montreal.
Citeste tot articolul

Serialul nostru
Arii protejate din jude?ul Bihor (XXVIII)
Continu?m explorarea Parcului Natural Apuseni cu pe?tera Cetatea R?desei, o pe?ter? lung? de 200 m, str?b?tut?, pe toat? lungimea de Izvorul Some?ului Cald. Tavanul pe?terii este str?puns de patru hornuri prin care p?trunde lumina producând, în uria?a sal? a pe?terii, o lumin? stranie, unic?.
Citeste tot articolul

Anabele, Marius ?i Denis, elevi preg?ti?i de prof. Marin Bica
Trei men?iuni la na?ional? ?i membri ai lotului na?ional de astronomie
La etapa na?ional? a Olimpiadei de astronomie, echipa Bihorului a confirmat din nou, continuând seria frumoaselor succese ob?inute în ultimii ani. Din cei cinci or?deni (Dan Cernea, de la C.T. „Mihai Viteazul”, Vlad Filimon ?i Anabele Pardi, de la C.N. „Emanuil Gojdu”, Marius Deaconu ?i Denis Derecichei, de la ?coala cu clasele I-VIII „Dacia” din Oradea, trei au ob?inut men?iuni, ?i au intrat în lotul na?ional al României. E vorba de Anabele, Marius ?i Denis, elevi preg?ti?i de prof. Marin Bica.
Citeste tot articolul

Copiii din Comarnic (jude?ul Prahova), Ploie?ti, Tulcea ?i Bac?u
S-au sim?it excelent în tab?ra de la Oradea
Baza Turistic? Oradea a Direc?iei Jude?ene pentru Tineret Bihor a g?zduit în perioada 16-22 iulie 2007, o serie de tab?r? cuprinzând 32 de copii (clasele IV-XI) din Comarnic, jude?ul Prahova, 20 de la Liceul Pedagogic ?i ?coala cu clasele I-VIII „Andrei Mure?anu” din Ploie?ti, 20 de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea, precum ?i 22 de elevi de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 10 din Bac?u...
Citeste tot articolul

În 22 ?i 23 septembrie,
Festival folcloric interna?ional la Valea Cerului
Prin pre?edintele s?u, Merka Francisc, Organiza?ia local? a Slovacilor ?i Cehilor din România – Valea Cerului - v? invit? cu drag s? participa?i la cea de-a treia edi?ie a Festivalului folcloric interna?ional de la Valea Cerului, care va avea loc la Valea Cerului, în perioada 21- 23 septembrie 2007.
Citeste tot articolul

La ?coala nr. 11 din Oradea
Ini?iere în folosirea tablei interdisciplinare
Una din nout??ile anului ?colar 2007-2008 la ?coala cu clasele I-VIII nr.11 din Oradea este sala multimedia, prev?zut? cu o tabl? interactiv? – un ecran mare ce func?ioneaz? precum un monitor pe care sunt proiectate: imagini (fotografii), filmule?e, date, schi?e, grafic?, însemn?ri … stocate pe calculator, CD, DVD.
Citeste tot articolul

“Dialoguri” neconven?ionale
Elevii ?i dasc?lii lor
La început de an ?colar, doamna profesoar? de matematic? de la ?coala cu clasele I-VIII “Dimitrie Cantemir” din Oradea, Dorina Szatmari, ne propune o rubric? interesant? care s? se adreseze elevilor ?i dasc?lilor lor. Noi i-am zis “Dialoguri” neconven?ionale...
Citeste tot articolul

Adev?ruri care dor
Elevii au revenit la ?coal?, dar nu au g?sit prea multe nout??i
În Bihor, un nou prefect liberal se zbate ca pe?tele pe uscat, pe ultima sut? de metri, s? fac? minuni în ?coli la început de septembrie. Controale peste controale, ?edin?e cu primarii ?i directorii de ?coli, dar tot degeaba. Amenin??ri pe orizontal? ?i pe vertical?. Mai bine i-a?i l?sa s?-?i fac? treaba: s? mai acopere o cr?p?tur?, s? mai zugr?veasc? o sal? de clas?, s? mai dea cu un strat de vopsea ca s? nu se vad? mizeria ?i putregaiul… Pentru c? lucrurile capitale se întâmpl? atât de greu ?i de rar f?r? bani ?i voin??… politic?! Vrem s? sanc?ion?m, dar nu avem pe cine, poate doar ca s? ne pl?tim poli?e politice. ?i atunci ne învârtim dup? deget, m?sluim rapoarte, d?m vina unii pe al?ii ca s? ne ferim blana ?i fotoliul...
Citeste tot articolul

La ?coala din M?d?ras,
Continuarea lucr?rilor este condi?ionat? de lichidarea restan?elor
Multe s-au înf?ptuit în var? la ?coala cu clasele I-VIII din M?d?ras: ?arpant?, geamuri ?i u?i termopan, parchet laminat în toate s?lile, zugr?veli interioare, grup sanitar interior, la fel ?i la gr?dini??, unde este tras ?i gazul. Dar directorul ?colii, Alexandru Filip, nu este mul?umit pân? nu vede rezolvate înc?lzirea central? ?i zugr?virea exterioar?. Apa vine din turnul de ap? la chiuveta din cancelarie ?i laborator, dar ?i la grupul sanitar, în s?lile de clas?, îns?, directorul vrea dozatoare.
Citeste tot articolul

Un nou început
La ?coala cu clasele I-VIII nr. 11 din Oradea
Bucuria cea mare a dasc?lilor ?i elevilor de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 11 din Oradea, la început de an ?colar, este dat? de faptul c? dup? circa dou?zeci de ani, s-a ajuns ca to?i elevii ?i dasc?lii ?colii s? lucreze într-un singur schimb, dup? cum aveam s? afl?m de la dl profesor Nicolae Marc, directorul unit??ii de înv???mânt.
Citeste tot articolul

Loz necastigator…
Directorul Loteriei Nationale Bihor nu prea vrea sa fie numit (prin concurs, evident) sef al Inspectoratului Scolar Judetean. Citeste tot articolul

„Pasaricile” lui Torjoc
O pasarica care isi are cuibul sub streasina Inspectoratului Scolar Judetean ne-a soptit ca „generalul adjunct” Silviu Torjoc isi schimba amantele mai des ca… marca de gel de par. Citeste tot articolul

Director ilegal
Si, daca tot vorbim de directorul Colegiului National „Samuil Vulcan” din Beius, va mai dezvaluim faptul ca acesta ocupa ilegal functia respectiva. Citeste tot articolul

Deontologia lui Groza
„Informatia de Vest” a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii comunicarea modului in care a fost solutionata sesizarea petitionarei Cristina Paveliuc privind prestinsele abuzuri comise de presedintele Curtii de Apel Oradea, judecatorul Gheorghe Groza. Citeste tot articolul

Spaima… vecinilor
Mai vechiul nostru „prieten” Alexandru Nutiu, comisar-sef ca grad si sef al Directiei Nationale Anticoruptie Bihor ca functie, are belele mari. Citeste tot articolul

„Sapaturi” politienesti
Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Bihor este reclamat non-stop pe la Ministerul Administratiei si Internelor - si nu numai. Ba ca e spagar, ba ca e curvar, ba ca e incompetent. Citeste tot articolul

Reforma… pensionarilor
„Cine n-are batrani, sa-si cumpere”, spune un proverb romanesc. Care este pus in practica, cu un entuziasm demn de o cauza mai buna, de conducerea Colegiului National „Samuil Vulcan” din Beius! Citeste tot articolul

Lucia si… Primaria
Liberalii bihoreni pregatesc un candidat surpriza pentru postul de primar al municipiului Oradea. Citeste tot articolul

Leopardul de la TVR
Dupa „lupte seculare” care au durat mai multe luni, televiziunea publica si-a gasit directorul visat. Desigur, ne gandim la un vis urat, caci asezarea lui Alexandru Sassu in fotoliul de presedinte al Societatii Romane de Televiziune nu poate intra in categoria mutarilor fericite. Citeste tot articolul

Laszlo Borbely, la Paleu
Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a inaugurat drumul Paleu-Saldabagiu de Munte-Oradea, proaspat modernizat Citeste tot articolul

Vioara Bara: „N-ai voie sa atingi o femeie nici macar cu o floare”
Pe „Bulevardul artistilor” a ajuns si prima femeie. Scenograf si pictor… Citeste tot articolul

„Adeplast” de… Top!
In data de 2 noiembrie 2007, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania organizeaza editia a XV-a jubiliara a Topului National al Firmelor Private, „Top 2006”. Citeste tot articolul

Musamalizare?
Citeste tot articolul

Serie „lejeră”…
Citeste tot articolul

Eternul si fascinantul… FC Bihor
FC Bihor a plecat în cantonament la Debrecen, unde va sustine cinci jocuri amicale//Suporterii s-au înfuriat pentru că nu s-a reusit înregimentarea brazilianului Ayza//Muzsnay stie de ce nu-i iubit de unii de la FC Bihor//Asa cum nu este prea iubit de conducere nici Ovidiu Lazăr, numit pentru doar 48 de minute (!!!) antrenor la o grupă de juniori a clubului//Autorii ultimelor două promovări ale CF Liberty – în A si B –, Dobai si Gergely, sunt din nou la FC Bihor Citeste tot articolul

Polo de… Euroligă
Citeste tot articolul

CSM Oradea a terminat pe locul second
La Sala Sporturilor din Arad s-a desfasurat, timp de trei zile, un puternic turneu de baschet international la care au fost prezente divizionarele A CSM Oradea, Gaz Metan Medias si West Petrom Arad, acestora alaturandu-li-se si trei formatii din Ungaria, unele activand In prima liga, altele In cea de-a doua liga maghiara. Citeste tot articolul

Lobby european…
Citeste tot articolul

Trai arhaic
Viata „la tara” este descrisa in literatura romana, in general, ca fiind una idilica. Realitatea este insa cu totul alta. In secolul XXI, intr-o tara din Uniunea Europeana, locuitorii a peste 240 de localitati nu beneficiaza de apa curenta si canalizare. Adica au toaletele in fundul curtii si beau apa din fantani… Citeste tot articolul

Citeste tot articolul

Citeste tot articolul
 
Copyright 2007 © SC. Daol Comimpex SRL. Toate drepturile rezervate