ŕ Pagina principala
ŕ Ancheta
ŕ Reportaj
ŕ Prinsi in Off-side
ŕ Comentariu
ŕ Tineret
ŕ Diverse
 
ŕ Arhiva ziar
ŕ Contact
ŕ Publicitate
ŕ Redactia
ŕ Abonamente
 
18.09.2007

ç Inapoi la pagina de ArhivaTraian Bodea: „Oradea trebuie sa devina atractiva atat pentru cei care vor sa investeasca, cat si pentru cei care vor sa locuiasca aici!”
Candidatul Partidului Conservator la postul de primar al municipiului Oradea vorbeste, pentru cititorii „Informatiei de Vest”, despre ce ii lipseste, in opinia sa, orasului de pe Crisul Repede
Citeste tot articolul

Shana Tova!
În perioada 13-14 septembrie 5768 (sau 2007, cum doriti), si comunitatea mozaica din Oradea a sarbatorit Rosh Hashanah, adica Anul Nou evreiesc. Ca intotdeauna, cu fast si bucurie…
Citeste tot articolul

Amintirile lui Pop
Vasile Pop s-a nascut in 1934, la Oradea. Dupa cum o spune chiar el, a fost un om de rand, nu un protejat al regimului comunist. A jucat fotbal in prima divizie a tarii si chiar a antrenat o perioada (in anul 1961, in urma „barajului” de la Sinaia, a promovat Crisul Oradea in divizia B). Dupa Revolutie, a pus bazele uneia dintre primele firme private de confectionat incaltaminte din judet si a infiintat Federatia Patronilor Bihor. S-a pozat cu Margaret Thatcher si era cat pe ce sa candideze la functia de primar al Oradiei din partea ANCD. Amintiri, amintiri…
Citeste tot articolul

La concursul na?ional de fizic? ?i chimie „Impuls perpetuum” de la Amara
Lotul bihorenilor a ob?inut rezultate deosebite
La cea de-a XV-a edi?ie a Concursului na?ional de fizic? ?i chimie „Impuls perpetuum”, rezervat elevilor gimnazi?ti din mediul rural, Bihorul a fost reprezentat de Olah Matyas, din clasa a VI-a, de la ?coala din Mi?ca, comuna Chi?laz (elevul dlui profesor Erdei Sandor), Roxana-Alina One ?i Bogdan Mihele, din clasa a VII-a, de la ?coala din Haieu, comuna Sânmartin (elevii dnei profesoare de fizic? ?i chimie Elena ?tiubea, cea care i-a înso?it la concursul de la Amara).
Citeste tot articolul

Între 16 ?i 22 septembrie
„S?pt?mânii mobilit??ii europene 2007”
În perioada 16 – 22 septembrie 2007, va avea loc a VI-a edi?ie a „S?pt?mânii mobilit??ii europene 2007” sub deviza „Str?zi pentru oameni”. În aceast? s?pt?mân?, cet??enii întregului continent sunt invita?i s? participe la manifest?ri care s? promoveze modalit??ile de transport nepoluante (biciclete, role, mersul pe jos) sau mijloacele de transport în comun, cu scopul con?tientiz?rii popula?iei asupra impactului negativ pe care-l are traficul auto asupra mediului înconjur?tor ?i s?n?t??ii umane.
Citeste tot articolul

Gimnastele de la L.P.S. C.S.S. Baia Mare,
În cantonament la B?ile 1 Mai
Echipa de gimnastic? ritmic? a L.P.S. C.S.S. Baia Mare, antrenat? de Rozalia Kando ?i Carmen Coca, este de?in?toare a titlului de campioan? na?ional? 2007, la finele Campionatului Na?ional ?colar, la categoria a II-a, precum ?i vicecampioan? na?ional?, la categoriile a III-a ?i a IV-a, iar la Concursul interna?ional de la Budapesta (din 24 mai 2007), cinci gimnaste b?im?rene au urcat pe podium (Emanuela Bodiu - locul II, iar Zenaida B?ba?, Cristina Balint, Cristina Negele ?i Florina Urs – locul III).
Citeste tot articolul

La ?coala din Bocic?u, comuna Tarna Mare,
Sal?-muzeu etnografic
În 2006, prof. Monica Sobius, directorul ?colii de Arte ?i Meserii din Tarna Mare, jude?ul Satu Mare, a ob?inut finan?are prin Proiectul Înv???mântul Rural, Programul de Granturi ?coal? – Comunitate pentru subproiectul “Satul meu – vatr? de spiritualitate ?i cultur?”, în vederea amenaj?rii unei s?li-muzeu etnografic la ?coala renovat? din Bocic?u.
Citeste tot articolul

Campionii din Câmpina
Revin pentru a III-a oar? în tab?ra de la Baza Turistic? Oradea
Din câte afl?m, dna înv???toare Doina Dumitric?, de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 2 din Câmpina, jude?ul Prahova, este o „abonat?” a Bazei Turistice din Oradea. Numai în aceast? var?, dumneaei a revenit în tab?r? cu dou? serii de copii (la sfâr?itul lunii iulie ?i la mijlocul lunii august). 18 din cei 24 de elevi din a doua serie vin pentru a III-a oar? în tab?ra or?dean?.
Citeste tot articolul

Copii din Câmpina ?i Ploie?ti
Revin cu drag în tab?r? la Oradea
S?pt?mâna trecut? (30 iulie - 5 august 2007), Baza Turistic? Oradea a Direc?iei Jude?ene pentru Tineret Bihor a g?zduit o serie de tab?r? format? din copii de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 2 din Câmpina, jude?ul Prahova, ?coala cu clasele I-VIII „I. A. Bassarabescu” din Ploie?ti ?i din comunele Olari ?i Gherghi?a, jude?ul Prahova. Copii ?i dasc?li din Câmpina ?i Ploie?ti revin cu mult drag, pentru a doua sau a treia oar?, în tab?ra de la Oradea.
Citeste tot articolul

16 septembrie
Ziua interna?ional? pentru protec?ia stratului de ozon
În data de 19 septembrie 1994, Adunarea General? a Na?iunilor Unite a proclamat data de 16 septembrie drept Ziua interna?ional? pentru protec?ia stratului de ozon Începând din 1995, în fiecare an, la 16 septembrie, se celebreaz? Ziua interna?ional? pentru protec?ia stratului de ozon. Aceast? dat? a fost desemnat? de Adunarea General? a ONU, prin Rezolu?ia 49/114, pentru a comemora semnarea Protocolului de la Montreal.
Citeste tot articolul

Serialul nostru
Arii protejate din jude?ul Bihor (XXVIII)
Continu?m explorarea Parcului Natural Apuseni cu pe?tera Cetatea R?desei, o pe?ter? lung? de 200 m, str?b?tut?, pe toat? lungimea de Izvorul Some?ului Cald. Tavanul pe?terii este str?puns de patru hornuri prin care p?trunde lumina producând, în uria?a sal? a pe?terii, o lumin? stranie, unic?.
Citeste tot articolul

Anabele, Marius ?i Denis, elevi preg?ti?i de prof. Marin Bica
Trei men?iuni la na?ional? ?i membri ai lotului na?ional de astronomie
La etapa na?ional? a Olimpiadei de astronomie, echipa Bihorului a confirmat din nou, continuând seria frumoaselor succese ob?inute în ultimii ani. Din cei cinci or?deni (Dan Cernea, de la C.T. „Mihai Viteazul”, Vlad Filimon ?i Anabele Pardi, de la C.N. „Emanuil Gojdu”, Marius Deaconu ?i Denis Derecichei, de la ?coala cu clasele I-VIII „Dacia” din Oradea, trei au ob?inut men?iuni, ?i au intrat în lotul na?ional al României. E vorba de Anabele, Marius ?i Denis, elevi preg?ti?i de prof. Marin Bica.
Citeste tot articolul

Copiii din Comarnic (jude?ul Prahova), Ploie?ti, Tulcea ?i Bac?u
S-au sim?it excelent în tab?ra de la Oradea
Baza Turistic? Oradea a Direc?iei Jude?ene pentru Tineret Bihor a g?zduit în perioada 16-22 iulie 2007, o serie de tab?r? cuprinzând 32 de copii (clasele IV-XI) din Comarnic, jude?ul Prahova, 20 de la Liceul Pedagogic ?i ?coala cu clasele I-VIII „Andrei Mure?anu” din Ploie?ti, 20 de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea, precum ?i 22 de elevi de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 10 din Bac?u...
Citeste tot articolul

În 22 ?i 23 septembrie,
Festival folcloric interna?ional la Valea Cerului
Prin pre?edintele s?u, Merka Francisc, Organiza?ia local? a Slovacilor ?i Cehilor din România – Valea Cerului - v? invit? cu drag s? participa?i la cea de-a treia edi?ie a Festivalului folcloric interna?ional de la Valea Cerului, care va avea loc la Valea Cerului, în perioada 21- 23 septembrie 2007.
Citeste tot articolul

La ?coala nr. 11 din Oradea
Ini?iere în folosirea tablei interdisciplinare
Una din nout??ile anului ?colar 2007-2008 la ?coala cu clasele I-VIII nr.11 din Oradea este sala multimedia, prev?zut? cu o tabl? interactiv? – un ecran mare ce func?ioneaz? precum un monitor pe care sunt proiectate: imagini (fotografii), filmule?e, date, schi?e, grafic?, însemn?ri … stocate pe calculator, CD, DVD.
Citeste tot articolul

“Dialoguri” neconven?ionale
Elevii ?i dasc?lii lor
La început de an ?colar, doamna profesoar? de matematic? de la ?coala cu clasele I-VIII “Dimitrie Cantemir” din Oradea, Dorina Szatmari, ne propune o rubric? interesant? care s? se adreseze elevilor ?i dasc?lilor lor. Noi i-am zis “Dialoguri” neconven?ionale...
Citeste tot articolul

Adev?ruri care dor
Elevii au revenit la ?coal?, dar nu au g?sit prea multe nout??i
În Bihor, un nou prefect liberal se zbate ca pe?tele pe uscat, pe ultima sut? de metri, s? fac? minuni în ?coli la început de septembrie. Controale peste controale, ?edin?e cu primarii ?i directorii de ?coli, dar tot degeaba. Amenin??ri pe orizontal? ?i pe vertical?. Mai bine i-a?i l?sa s?-?i fac? treaba: s? mai acopere o cr?p?tur?, s? mai zugr?veasc? o sal? de clas?, s? mai dea cu un strat de vopsea ca s? nu se vad? mizeria ?i putregaiul… Pentru c? lucrurile capitale se întâmpl? atât de greu ?i de rar f?r? bani ?i voin??… politic?! Vrem s? sanc?ion?m, dar nu avem pe cine, poate doar ca s? ne pl?tim poli?e politice. ?i atunci ne învârtim dup? deget, m?sluim rapoarte, d?m vina unii pe al?ii ca s? ne ferim blana ?i fotoliul...
Citeste tot articolul

La ?coala din M?d?ras,
Continuarea lucr?rilor este condi?ionat? de lichidarea restan?elor
Multe s-au înf?ptuit în var? la ?coala cu clasele I-VIII din M?d?ras: ?arpant?, geamuri ?i u?i termopan, parchet laminat în toate s?lile, zugr?veli interioare, grup sanitar interior, la fel ?i la gr?dini??, unde este tras ?i gazul. Dar directorul ?colii, Alexandru Filip, nu este mul?umit pân? nu vede rezolvate înc?lzirea central? ?i zugr?virea exterioar?. Apa vine din turnul de ap? la chiuveta din cancelarie ?i laborator, dar ?i la grupul sanitar, în s?lile de clas?, îns?, directorul vrea dozatoare.
Citeste tot articolul

Un nou început
La ?coala cu clasele I-VIII nr. 11 din Oradea
Bucuria cea mare a dasc?lilor ?i elevilor de la ?coala cu clasele I-VIII nr. 11 din Oradea, la început de an ?colar, este dat? de faptul c? dup? circa dou?zeci de ani, s-a ajuns ca to?i elevii ?i dasc?lii ?colii s? lucreze într-un singur schimb, dup? cum aveam s? afl?m de la dl profesor Nicolae Marc, directorul unit??ii de înv???mânt.
Citeste tot articolul

Bagi 40, scoti un 1
Un oradean s-a suparat tare pe Loteria Nationala. În cursul saptamanii trecute, omul nostru a jucat la Pariloto un bilet in valoare de 39,17 lei. Citeste tot articolul

Reactii bolnave…
Cititorii nostri din Salonta ne-au semnalat un fapt ciudat. „Saptamanile trecute (cand in „Informatia de Vest” au aparut cele doua materiale referitoare la ilegalitatile comise de adjunctul sefului politiei din Salonta, Alexandru Roxin – n.n.), la chioscurile de ziare din Salonta, agenti ai politiei locale au cumparat tot tirajul, la prima ora de punere in vanzare. Citeste tot articolul

Diversiunea „Palladi”
Varianta „Dacian Palladi primar”, vehiculata in ultima perioada de presa locala, pare sa fie una diversionista. Citeste tot articolul

Dreptatea lui Serac
Directorul general al S.C. Turism Felix SA a avut dreptate: „Informatia de Vest” a influentat Bursa de Valori Bucuresti! Citeste tot articolul

Arheologi uitati
Primaria incepe sa investeasca in Cetatea Oradea. O prima suma de bani, deloc neglijabila din cate am auzit noi, a fost deja alocata pentru intocmirea documentatiei de proiectare si saparea a aproximativ 1700 de metri liniari de sant, prin care vor trece retelele de alimentare cu apa si canalizare.. Citeste tot articolul

„Luceafar” cu probleme
La mult laudatul viitor cartier „Luceafarul”, construit de S.C. Selina SRL, au inceput deja sa apara problemele! Pe santier se zvoneste ca, datorita spagii platite de un domn Susaru unui domn Constantinescu, materialele care vor fi folosite pentru tencuieli (termosistem) vor fi furnizate de firma Baumit! Citeste tot articolul

Atac la cutia milei
Tot romanasul cunoaste ca nu banii aduc fericirea, ci numarul lor. Dar ce te faci daca esti curios din fire, iar elementele care sa te edifice asupra unor anumite sume iti lipsesc cu desavarsire? Raspunsul este simplu: daca esti un „organ” zdravan, iti arati muschii si inaintezi Parlamentului un proiect legislativ. Citeste tot articolul

Atuuri reformiste, mume ciumoase, (hiper)birocratie
Banateanul Daniel Ciobotea si-a vazut incununata ingereasca rabdare cu care a sperat ca predecesorul sau nu a calcat, Doamne iarta-ma, in… saliva de Matusalem. El, Daniel, a dovedit si pana acum, ca Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, prin apetit managerial si spirit organizatoric, ca atuurile duhovnicesti nu intra in coliziune cu pragmatofilia laica, daca scopul calauzitor este binele ecumenic si comunitar. Acum, ca PF Patriarh al B.O.R., Daniel va axiologiza, sa zic asa, paradigma reformista in structurile acesteia. Citeste tot articolul

Arma secreta
Vremurile tulburi si lipsa de intelepciune a unor oameni politici ajunsi in fruntea tarii au umplut Europa de morminte ale militarilor romani. Trimisi la Plevna, Smardan sau Stalingrad, in lupta pe strazile Budapestei ori orasele Cehiei, parintii, bunicii si stramosii nostri s-au umplut de glorie si gloante. Echipati modest, dotati cu armament invechit si tehnica imbatranita, erau recunoscuti pentru unica lor arma secreta: spiritul de sacrificiu!< Citeste tot articolul

Beiusenii au facut cinste Bihorului in capitala Europeana a voluntariatului
Saptamana trecuta, s-a desfasurat la Radauti proiectul Euro2007Habitat Build, cel mai mare eveniment de voluntariat din Europa. Peste 650 de voluntari au construit in numai 5 zile 27 de case, pentru tot atatea familii nevoiase din Radauti. Timp de o saptamana, aici au voluntariat si 25 de beiuseni, care au ajutat la construirea caselor. Mai mult, 6 dintre ei au fost numiti sefi de case si au coordonat alti voluntari in ridicarea locuintelor.
Citeste tot articolul

„Informatia” international
Week-end-ul trecut, 15-16 septembrie, la Chicago a avut loc deja traditionala manifestare intitulata „Taste of Romania”. Unul dintre colaboratorii „Informatiei de Vest”, Nelu Faur, a fost prezent la eveniment si ne-a trimis cateva fotografii. Citeste tot articolul

Aurel Chiriac: „Nu dau Lehecenii pe America”
Directorul Muzeului ?arii Crisurilor din Oradea a ajuns pe „Bulevardul artistilor”… Citeste tot articolul

Musamalizare?
Citeste tot articolul

Serie „lejeră”…
Citeste tot articolul

Eternul si fascinantul… FC Bihor
FC Bihor a plecat în cantonament la Debrecen, unde va sustine cinci jocuri amicale//Suporterii s-au înfuriat pentru că nu s-a reusit înregimentarea brazilianului Ayza//Muzsnay stie de ce nu-i iubit de unii de la FC Bihor//Asa cum nu este prea iubit de conducere nici Ovidiu Lazăr, numit pentru doar 48 de minute (!!!) antrenor la o grupă de juniori a clubului//Autorii ultimelor două promovări ale CF Liberty – în A si B –, Dobai si Gergely, sunt din nou la FC Bihor Citeste tot articolul

Polo de… Euroligă
Citeste tot articolul

CSM Oradea a terminat pe locul second
La Sala Sporturilor din Arad s-a desfasurat, timp de trei zile, un puternic turneu de baschet international la care au fost prezente divizionarele A CSM Oradea, Gaz Metan Medias si West Petrom Arad, acestora alaturandu-li-se si trei formatii din Ungaria, unele activand In prima liga, altele In cea de-a doua liga maghiara. Citeste tot articolul

Lobby european…
Citeste tot articolul

Trai arhaic
Viata „la tara” este descrisa in literatura romana, in general, ca fiind una idilica. Realitatea este insa cu totul alta. In secolul XXI, intr-o tara din Uniunea Europeana, locuitorii a peste 240 de localitati nu beneficiaza de apa curenta si canalizare. Adica au toaletele in fundul curtii si beau apa din fantani… Citeste tot articolul

Citeste tot articolul

Citeste tot articolul

Zig-Zag prin sportul bihorean
Lotus, echipa de moral
Echipa condusa de Lucian Ciocan este lider in Liga a III-a (C6). Vor oamenii sa promoveze, alaturi de Bihor si Liberty. În ultimele doua etape, Lotus a fost condusa de fiecare data cu 1-0, dar a egalat la faza urmatoare, de parca ar juca handbal! Chestia e ca trupa din Baile Felix, care joaca-n Santion si apartine de Sinmartin, si-a facut un obicei din a marca in minutul 90! A facut-o si marti, la Sighet, cand a marcat golul victoriei prin Deliu. Acasa, in ultima etapa, intr-un moment cand cei de la Turul Micula atacau cu toate fortele, ?arlea a marcat si el la ultima faza din meci! „Poate ca suntem echipa de moral, dar pe mine ma multumesc rezultatele, nu si jocul echipei”, ne-a declarat Lucian Ciocan, care, scos din fire de prestatia unor jucatori, ameninta cu „remanierea” lotului daca acestia nu-si revin. Antrenorul lui Lotus-Luceafarul a declarat, dupa meciul castigat acasa, 3-1 cu Turul Micula, ca l-a multumit evolutia a numai 2 (doi) jucatori. Nu poti juca slab la infinit si sa castigi, insa conducerea sustine ca echipa joaca bine. În fine, conteaza numai clasamentul…
Citeste tot articolul
 
Copyright 2007 © SC. Daol Comimpex SRL. Toate drepturile rezervate